Stanovy

Stanovy Fondu ohrožených dětí


Standardy

Standardy Klokánku Dolní Benešov - Připravujeme aktualizaci


Ceník

Za úhradu a pobyt dětí umístěných v Klokánku Dolní Benešov - Připravujeme aktualizaci


Etický kodex

Etický kodex Klokánku Dolní Benešov


Leták

Leták Klokánku Dolní Benešov


Zákony

Úmluva o právech dítěte

Listina základních práv a svobod

Všeobecná deklarace lidských práv

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník


 

© 2018 Klokánek Dolní Benešov.

Tel.:
+420 553 652 162
+420 731 822 514

Adresa:
Klokánek Dolní Benešov, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Osada Míru 313, 747 22 Dolní Benešov

 

Transparentní účet: 2101674548 / 2010