top of page

Mnohokrát děkujeme všem našim sponzorům, kteří pomáhají dětem.
 

Pokud se rozhodnete pomoci, přispět můžete:
 

  1. osobně v pokladně Klokánku Dolní Benešov

  2. bankovním převodem na číslo bankovního účtu Klokánku Dolní Benešov

  3. poštovní poukázkou na adresu Klokánku Dolní Benešov

  4. hmotným darem


 

Zvýhodnění dárců
 

  • fyzické osoby (podle §15 odst.5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrná hodnota darů ve zdaňovaném období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

 

  • právnické osoby (podle §20 odst.8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota darů činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000,- Kč. Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které sdružení získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc ohroženým dětem.

 

Samozřejmostí je ošetření daru darovací smlouvou. Více informací na tel. čísle:  553 652 162 nebo 724 667 667
 

Pokud byste se rozhodli přispět konkrétním věcným darem, můžete se inspirovat  seznamem  nejpotřebnějších věcí:

 

Ručníky
Napínací prostěradla 
Nádobí – příbory, nerezové hrnce
Kuchyňské spotřebiče – kuchyňský robot 
Žehlicí prkna, sušáky na prádlo
Závěsy, záclony na okna - jednoduché, krátké

 

Chcete pomoci

bottom of page