top of page

Klokánek v Dolním Benešově

Klokánek je zařízení, které nabízí pomoc rodinám a dětem, jež se ocitly v tíživé životní situaci, například v důsledku ztráty bydlení, hospitalizace rodiče či nezvládání péče, a to po dobu, než se vyřeší nebo zlepší životní podmínky rodičů.
Klokánky mají nepřetržitý provoz. Děti je možno přijmout na žádost rodičů/rodiče do doby vyřešení obtížné životní situace v rodině. Klokánek může přijmout i celé sourozenecké skupiny bez ohledu na věk. Děti pobývají v Klokánku i na základě žádosti OSPOD, na vlastní žádost a na základě rozhodnutí soudu.
Děti po přechodnou dobu bydlí v bytech, kde o ně pečují v týdenních intervalech tety. Každá teta má na starosti 4 děti. Dětem je také poskytována pomoc ze strany sociálních pracovníků, psychologů, logopedů, speciálních pedagogů, pediatrů a dalších odborníků. Cílovou skupinou jsou děti od 0 do 18 let věku. Klokánek neposkytuje péči dětem, které potřebují trvalý lékařský dohled (děti s tělesným, duševním, psychickým postižením nebo s kombinovanými vadami).
V případě, kdy je rodič příjemcem dávek v hmotné nouzi, se úhrada pobytové služby ze zákona nevyžaduje.
V Klokánku může rodič své dítě navštěvovat, nosit mu dárky, telefonovat mu a brát si ho na víkendové pobyty domů.
Příjem dětí je možný 24 hodin denně na pohotovostním telefonu 731 822 514, s pracovníky zařízení je možno se domluvit a zajistit odvoz dětí do Klokánku. Klokánek se nachází v Dolním Benešově, v Moravskoslezském kraji mezi Ostravou a Opavou.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za rozhodnutí spolufinancovat v roce 2023 projekt Klokánku v Dolním Benešově částkou 200 000,-  Prostředky budou využity k neinvestičním nákladům projektu.

Projekt Klokánek

Klokánek je jediný typ zařízení v republice, který se svým způsobem péče o děti nejvíce přibližuje rodinnému způsobu života. Děti bydlí s tetou v samostatných bytech, kde se společně starají o svou domácnost, vaří si, uklízejí, hrají si a připravují se do školy. O víkendech podnikají výlety, chodí na koupaliště i do kina, o prázdninách jezdí na tábory.

Dne 16. listopadu byla zahájena celonárodní sbírka na podporu Fondu ohrožených dětí

Zpravodaj_jaro_2023_240.jpg
bottom of page